Voor wie?

Voor diabeteseducaties wordt er een onderscheid gemaakt tussen een zorgtraject en een voortraject. Hieronder kan u het verschil tussen de twee lezen.

Zorgtraject

Het zorgtraject diabetes organiseert en coördineert de aanpak en opvolging van personen met diabetes type 2 door de huisarts en de diabetoloog.Dit in samenwerking met de andere gezondheidswerkers, onder wie de diabeteseducator uit de thuisverpleging

Hiervoor ondertekenen de diabetespatiënt, de huisarts en de diabetoloog een contract dat onbeperkt geldig is.

Wie heeft er recht op?

Patiënten die reeds maximale orale behandeling krijgen, maar waar er onvoldoende controle is of er wordt insulinebehandeling overwogen. De patient hoeft hiervoor nog GEEN insuline te spuiten.

Ook patienten die een behandeling krijgen met inspuitbare incretinemimetica, of gaan starten, behoren hiertoe.

Indien je 1 à 2 insuline injecties krijgt, kan je ook tot het zorgtraject toetreden.

Wat houdt het in?

Elke patiënt in het diabeteszorgtraject heeft per kalenderjaar recht op een reeks van 5 verstrekkingen van 30 minuten diabeteseducatie exclusief diëetbegeleiding. Vijf bijkomende verstrekkingen zijn mogelijk gedurende het kalenderjaar van de 1e reeks educatieverstrekkingen of het kalenderjaar dat daarop volgt.

Voortraject

Het gaat om patiënten die niet opgenomen zijn in het zorgtraject diabetes of de diabetesconventie.
Het voortraject diabetes wil patiënten met diabetes type 2 beter omkaderen.
Elke patiënt in het diabetesvoortraject die een leeftijd tussen 15-69 jaar, en een BMI groter dan 30 en/of arteriële hypertensie heeft recht op een reeks van 4 verstrekkingen van 30 minuten per kalenderjaar exclusief dieetbegeleiding.

Wat houdt een educatie in?

 • Algemene Informatie en Inzicht

  • Oorzaak van de ziekte
  • Ziekteverloop
  • Verwikkelingen
  • Levensverwachting
 • Ondersteuning

  Ondersteuning van jou en je familie om goed om te gaan met diabetes en de gevolgen

 • Aanleren van Technieken

  • Algemene technieken om zelf de diabeteszorg in handen te nemen
  • Inspuittechniek van insuline & rotatie van injectieplaatsen
 • Uitleg over Insuline en Medicatie

  • Werking van Insuline
  • Bewaring van Insuline
  • Het effect van bepaalde geneesmiddelen op de glycemie
 • Glycemie Meten

  • Advies bij glucosemeterkeuze, voeding, leefstijl, beweging ...
  • Aanleren van glycemiemetingen met glucosemeter, lancetten en strips
 • Preventie

  • Informeren hoe een hypo- en hyperglycemie voorkomen, herkennen, en corrigeren
  • Het voorkomen van complicaties op lange termijn
 • Overige

  • Maatschappelijke informatie (rijbewijs, verzekering...)
  • Info over diabetes en reizen